Template | Shop

Taal actief

Voor de christelijke school

Taal actief staat voor kwaliteit. Taal actief helpt om het optimale uit kinderen te halen. Goed resultaat is belangrijk. De beste taalexperts en bekende kinderboekenschrijvers werkten aan deze editie mee. Daarnaast zijn tientallen testscholen betrokken geweest bij de ontwikkeling van ‘Taal actief’, waardoor de methode optimaal aansluit bij de praktijk. Inhoudelijk is deze editie van Taal actief - versie voor de christelijke school helemaal up-to-date. De methode voldoet aan het referentiekader voor taal en ondersteunt opbrengstgericht werken.

Werken op je eigen niveau
Vanaf dag één wordt er in Taal actief - versie voor de christelijke school gedifferentieerd op drie niveaus. Ook in instructie wordt gedifferentieerd. Verlengde instructie is opgenomen in de handleiding. Taal actief - versie voor de christelijke school heeft een plusboek met daarin een uitdagend programma voor taalbegaafde kinderen.

Weet wat je leert!
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Met Taal actief - versie voor de christelijke school maakt u ze daarvan bewust. De lesdoelen zijn ook opgenomen in het leerlingmateriaal.

Veel aandacht voor woordenschat
Taal actief - versie voor de christelijke school besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Zo komen alle themawoorden meerdere keren aan de orde. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er nog een aanvullend programma: woordenschat extra.

Uitdagende spellinglijn
Het spellingprogramma is overzichtelijk. Per week wordt er één nieuwe spellingcategorie aangeboden en worden er categorieën herhaald.

Praktische methode
Taal actief - versie voor de christelijke school is makkelijk om mee te werken. U bent er snel in thuis en u heeft door de overzichtelijke handleiding weinig voorbereidingstijd nodig. Taal actief - versie voor de christelijke school, dat spreekt voor zich!

Eigen sfeer

Het predicaat christelijk (in welke denominatie dan ook) draagt u niet voor niets. U probeert dat dagelijks opnieuw vorm te geven en het werkt door in veel keuzes die u maakt. Ook is de christelijke identiteit bepalend voor het onderwijs waar u voor staat en voor de sfeer die er bij u op school heerst. De ouders en het bestuur verwachten ook dat de eigen sfeer gehandhaafd blijft. Uiteraard wilt u een methode die bij uw school past. Als u op het ene moment Bijbels gefundeerd onderwijs geeft en dat vertaalt naar het dagelijks leven, dan wilt u werken met een taalmethode die deze lessen ondersteunt en in ieder gevalniet tegenspreekt.

Gratis Zichtzending aanvragen

De materialen

De materialen voor de leerlijn taal bestaan uit basismateriaal en extra materiaal. Het basismateriaal is minimaal nodig voor de uitvoering van het programma. Met de extra materialen komt Taal actief - versie voor de christelijke school tegemoet aan de vraag van veel scholen. Zo is er een aanvullend pakket woordenschat extra voor kinderen met een beperkte woordenschat. Voor taalbegaafde kinderen heeft Taal actief - versie voor de christelijke school een plusboek . Met de software voor het digitaal schoolbord maakt u de lessen interactiever en effectiever.

Bekijk de materialen

Woordenschat extra

Het programma woordenschat extra bevat per jaargroep 480 nieuwe woorden. Dit zijn eenvoudiger woorden die niet in het basispakket van Taal actief - versie voor de christelijke school voorkomen. Woordenschat extra volgt de didactische aanpak uit Met woorden in de weer van Dirkje van den Nulft& Marianne Verhallen.

Organisatie en inhoud
In het programma woordenschat extra komen dezelfde acht thema’s voor als in het taal- en spellinggedeelte van Taal actief - versie voor de christelijke school. Het pakket bestaat uit drie voorleesverhalen per thema, geschreven door bekende christelijke kinderboekenschrijvers. In elk verhaal worden twintig woorden gesemantiseerd. De verhalen en semantiseringen (in beeld en geluid) kunnen worden aangeboden op het digibord. Woordenschat extra beslaat ongeveer zestig minuten per week.

Plusboek

Omdat niet elk kind alle oefenstof nodig heeft, biedt Taal actief - versie voor de christelijke school voor iedere jaargroep een plusboek voor taalbegaafde kinderen. Voor taalbegaafde kinderen is een gecomprimeerd programma genoeg. Het plusboek biedt kinderen uitdagende lesstof voor taal op hun niveau.

Organisatie en inhoud
In het plusboek zijn de thema’s uit het basismateriaal op een taal- en/of letterkundige manier uitgewerkt. Een thema bestaat uit vier weekopdrachten. In de drie basisweken doen de kinderen kennis en vaardigheden op die ze in week 4 toepassen in een eindopdracht. De kinderen die aan de slag gaan met het plusboek, doen dit in de tijd voor zelfstandig werken tijdens de lessen taal verkennen.

Visuele en auditieve ondersteuning

Taal actief - versie voor de christelijke school heeft verschillende digitale middelen voor leerkracht en kind. Er is eenvoudig te bedienen digibordsoftware voor taal, spelling en woordenschat extra. Daarnaast biedt Taal actief - versie voor de christelijke school oefensoftware voor kinderen voor spelling. Deze software zet de oefeningen automatisch klaar op het juiste niveau. Met de digitale middelen van Taal actief - versie voor de christelijke school maakt u uw lessen interactief en zorgt u ervoor dat de stof goed beklijft.

Voor de leerkracht:
• digibordsoftware taal
• digibordsoftware spelling
• digibordsoftware woordenschat extra

In de digibordsoftware is het lesproces van de leerkracht het uitgangspunt. Alles wat u doet tijdens de instructie wordt door deze software ondersteund. Naast de pagina’s uit het lesboek en de opdrachten uit het werkboek zijn er animaties, filmpjes, audiofragmenten en onder-steunende modellen voor woordenschat. U navigeert eenvoudig vanuit het lesmenu.

Voor de leerling
Voor de leerling is er het oefenprogramma spelling. Met de oefensoftware van Malmberg oefenen de kinderen effectief. Het oefenprogramma spelling heeft een uniek foutendetectiesysteem, dat niet alleen kijkt of een woord goed of fout is. Het kijkt ook welke fout er gemaakt wordt. Het systeem geeft hulp op maat. Daarnaast krijgen de kinderen als beloning, twee keer per oefensessie een kort spelletje aangeboden. Kinderen doorlopen hun eigen leerroute. Het programma zet automatisch oefeningen klaar op het niveau van het kind.

Gratis proberen?
Maak kennis met Taal actief, en bestel direct het gratis zichtzendingpakket!

Gratis proberen

Materialen
Materialen bekijken?
Bekijk de materialen van de methode Taal actief

Materiaal

vragen
Vragen?
Vragen over Taal actief? Neem dan gerust even contact met ons op!

Contact

document
Bekijk de brochure
Meer info over Taal actief? Download dan de brochure!

Brochure